Thursday, July 15, 2010

Ανακοίνωση Μηχανικών Η/Υ @ .. για αυτά που μας ανήκουν

Ανακοίνωση - αναδημοσίευση  (Δελτίο 9) Μηχανικών Η/Υ @ .. για αυτά που μας ανήκουν 

Τη δεκαετία του 1980 η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών της μοναδικής τότε σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα, των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πάτρας ξεκινούσε πάντοτε με τη φράση: «Θα είστε οι καλύτερες νύφες και γαμπροί, οι γιατροί του αύριο». Ο αείμνηστος πρόεδρος του τμήματος καθηγητής Δ. Μαρίτσας, πίστευε ότι οι ΤΠΕ ήταν το μέλλον και οι φοιτητές του τμήματος του προνομιούχοι.

Σήμερα 30 χρόνια μετά, η κατάσταση απέχει σημαντικά από τις προοπτικές που διαγράφονταν στη δεκαετία του 1980. Τα τμήματα ΤΠΕ στην Ελλάδα είναι υπερβολικά πολλά: 23 τμήματα ΑΕΙ και 27 τμήματα ΤΕΙ, με αριθμό εισακτέων για το 2009, 3.160 και 6.235 αντίστοιχα. Οι απόφοιτοι ελληνικών τμημάτων ΤΠΕ υπολογίζονται σε περίπου 30.000 από ΑΕΙ και 20.000 ΤΕΙ. Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων από το εξωτερικό που υπολογίζονται πάνω από 6.000. Οι απόφοιτοι ποικίλων τμημάτων με μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ αρκετές χιλιάδες.

Οι ΤΠΕ παραμένουν ένα επιστημονικό πεδίο αιχμής με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ωστόσο, ο υπερπληθωρισμός αποφοίτων ΤΠΕ σε συνδυασμό με την έλλειψη επαγγελματικού πλαισίου και απαιτήσεις δυναμικού σχετικά χαμηλών προσόντων από την αγορά ΤΠΕ, δημιουργεί προβλήματα ειδικά στους νέους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ.

Οι απόφοιτοι των ελληνικών τμημάτων ΤΠΕ είναι κατά κανόνα υψηλού επιπέδου και έχουν ως βασικές επιλογές να εργαστούν τόσο στο Δημόσιο, στον Ιδιωτικό τομέα ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.

Στο ευρύτερο Δημόσιο προσλαμβάνονται με βάση το ν. 3051/2002 και το ΠΔ 50/2001 και τις τροποποιήσεις τους. Θέσεις ΤΠΕ στο Δημόσιο προκηρύσσονται αρκετά συχνά, όμως ένα «παραθυράκι» στο νόμο δίνει συχνά τη δυνατότητα σε φορείς να αγνοήσουν τους απόφοιτους τμημάτων ΤΠΕ προτιμώντας αποφοίτους άλλων τμημάτων με «ειδική» εμπειρία. Οι θέσεις ευθύνης σε ΤΠΕ καταλαμβάνονται πολλές φορές από στελέχη χωρίς σχετικό βασικό πτυχίο. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μια εναλλακτική διέξοδο.

Στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι τμημάτων ΤΠΕ, προσλαμβάνονταν εύκολα σε σχέση με άλλες ειδικότητες,. Όμως, λόγω της κρίσης των εταιρειών Τηλεπικοινωνιών και της αγοράς ΤΠΕ γενικότερα, η ζήτηση έχει μειωθεί. Οι θέσεις και οι απολαβές νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας δεν χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές και ανάλογες των προσόντων τους, γεγονός που επιδεινώνεται λόγω της έλλειψης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τμημάτων ΤΠΕ. Οι Μηχανικοί ΤΠΕ κατά περίπτωση καλύπτονται από τη Συλλογική σύμβαση εργασίας μηχανικών στη βιομηχανία.

Η αγορά ΤΠΕ είναι από τις πλέον ανοικτές στην επιχειρηματική πρωτοβουλία και το ελεύθερο επάγγελμα, όμως δεν παρέχει κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στον πτυχιούχο τμήματος ΤΠΕ απέναντι σε όποιον άλλο δραστηριοποιείται στον τομέα.

Η ύπαρξη πλαισίου στο ελεύθερο επάγγελμα, δίνοντας προβάδισμα τους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ είναι βασική διεκδίκηση μας. Είναι η αφετηρία για ορθή αξιοποίηση των πόρων στις ΤΠΕ.

Το e-TEE σε συνεργασία με το ΤΕΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων, προωθεί την καθιέρωση μητρώων μελετών και έργων ΤΠΕ στο πλαίσιο του ν.3316/2005 και 3134/2006 με κύριο κριτήριο εισαγωγής το βασικό πτυχίο τμήματος ΤΠΕ. Η δημιουργία του θα εξασφαλίσει καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες στους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και αξιοπιστία των έργων ΤΠΕ στη χώρα μας.

Θεσμικό πλαίσιο για μελέτες και έργα ΤΠΕ σημαίνουν ευκαιρίες για ελεύθερο επάγγελμα και ανάδειξη του ρόλου των επιστημόνων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τομέα. Αξιοποίηση των στελεχών ΤΠΕ στο ευρύτερο δημόσιο και στην εκπαίδευση. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες διεκδίκησης μας στα επαγγελματικά θέματα, στηρίξτε μας για να πετύχουμε περισσότερα!

No comments:

Post a Comment