Wednesday, July 28, 2010

Ανακοίνωση Μηχανικών Η/Υ @ .. για αυτά που μας ανήκουν

Ανακοίνωση - αναδημοσίευση  (Δελτίο 26) Μηχανικών Η/Υ @ .. για αυτά που μας ανήκουν Χωρίς αμφιβολία με τη δημιουργία του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΤΕΕ (e-TEE), επετεύχθη το πρώτο βήμα για την ενιαία έκφραση του συνόλου των επιστημόνων ΤΠΕ και τη δημιουργία ενός θεσμικού μηχανισμού που παρακολουθεί και διεκδικεί σε όλα τα επίπεδα, τα θέματα που αφορούν τους επιστήμονες ΤΠΕ.
Οι ΤΠΕ έχουν πλέον βρει τη θέση τους, εντός του ΤΕΕ.
To e-TEE αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα, για τα θέματα του κλάδου μας. Η προσπάθεια μας να μετατραπεί το e-TEE από μια απόφαση στα χαρτιά, σε ένα ζωντανό ενεργό φορέα, απορρόφησε σημαντική ενέργεια μας, κυρίως αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις αδράνειες και την ασυνέπεια του παραδοσιακού μηχανισμού και της ηγεσίας του ΤΕΕ. Σήμερα το e-TEE είναι δεδομένο στο ΤΕΕ, έχοντας κατοχυρώσει σε σημαντικό βαθμό το ρόλο του, μέσα από τη δράση του.
Μέσα από το e-TEE κατορθώσαμε μεταξύ άλλων:

  • Την προετοιμασία ενεργοποίησης της κατηγορίας μελετών 28 «Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

  • Να αναδείξουμε τις υπερκοστολογήσεις και το έλλειμμα ποιότητας των μελετών και έργων ΤΠΕ, συνδέοντας το άμεσα με την απαξίωση του ρόλου των μηχανικών ΤΠΕ στον κύκλο σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των έργων. Πετύχαμε μέσω του e-TEE. Να κατατεθούν σχετικές προτάσεις στην Πολιτεία

  • Να αναδείξουμε με ημερίδες, παρεμβάσεις, έντυπα, θέματα που αφορούν άμεσα την Κοινωνία και την Οικονομία, όπως οι Πράσινες ΤΠΕ, η χρήση ΤΠΕ για τη Διαφάνεια και τη Δημοκρατία, η Ευρυζωνικότητα, η Καινοτομία. Διατηρούμε τους επιστήμονες ΤΠΕ στην αιχμή των εξελίξεων στις ΤΠΕ.

  • Την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου

  • Να παρεμβαίνουμε διαρκώς, άμεσα σε κάθε θέμα που αφορά στον κλάδο. Ενθαρρύνουμε τις ατομικές καταγγελίες για οποιοδήποτε επαγγελματικό θέμα, αξιοποιώντας το νομικό και άλλο μηχανισμό του ΤΕΕ για την υποστήριξη τους.
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, κατορθώσαμε να γίνει πιο δυνατή η φωνή των επιστημόνων ΤΠΕ. Φέραμε κοντά, στον ίδιο φορέα, συλλόγους και πρόσωπα που ήταν απέναντι, ενώ δεν είχαν πραγματικά να χωρίσουν τίποτα.
Η ισχυροποίηση της προσπάθειας για έναν αυτόνομο φορέα έκφρασης όλων των επιστημόνων ΤΠΕ είναι δίχως άλλο η συμμετοχή όλων μας στις εκλογές του e-TEE στις 17 Οκτωβρίου 2010. Για να δώσουμε δύναμη στο νέο φορέα και να μπορέσουμε να καθιερώσουμε μια ψύχραιμη, ισχυρή, ανεξάρτητη άποψη για τις ΤΠΕ στη χώρα μας. Για να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα των επιστημόνων ΤΠΕ και της κοινωνίας.
Ενημερωθείτε για τις εκλογές του e-TEE στο www.e-tee.gr

Thursday, July 15, 2010

Ανακοίνωση Μηχανικών Η/Υ @ .. για αυτά που μας ανήκουν

Ανακοίνωση - αναδημοσίευση  (Δελτίο 9) Μηχανικών Η/Υ @ .. για αυτά που μας ανήκουν 

Τη δεκαετία του 1980 η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών της μοναδικής τότε σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα, των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πάτρας ξεκινούσε πάντοτε με τη φράση: «Θα είστε οι καλύτερες νύφες και γαμπροί, οι γιατροί του αύριο». Ο αείμνηστος πρόεδρος του τμήματος καθηγητής Δ. Μαρίτσας, πίστευε ότι οι ΤΠΕ ήταν το μέλλον και οι φοιτητές του τμήματος του προνομιούχοι.

Σήμερα 30 χρόνια μετά, η κατάσταση απέχει σημαντικά από τις προοπτικές που διαγράφονταν στη δεκαετία του 1980. Τα τμήματα ΤΠΕ στην Ελλάδα είναι υπερβολικά πολλά: 23 τμήματα ΑΕΙ και 27 τμήματα ΤΕΙ, με αριθμό εισακτέων για το 2009, 3.160 και 6.235 αντίστοιχα. Οι απόφοιτοι ελληνικών τμημάτων ΤΠΕ υπολογίζονται σε περίπου 30.000 από ΑΕΙ και 20.000 ΤΕΙ. Σε αυτούς πρέπει να προστεθεί και ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων από το εξωτερικό που υπολογίζονται πάνω από 6.000. Οι απόφοιτοι ποικίλων τμημάτων με μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ αρκετές χιλιάδες.

Οι ΤΠΕ παραμένουν ένα επιστημονικό πεδίο αιχμής με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ωστόσο, ο υπερπληθωρισμός αποφοίτων ΤΠΕ σε συνδυασμό με την έλλειψη επαγγελματικού πλαισίου και απαιτήσεις δυναμικού σχετικά χαμηλών προσόντων από την αγορά ΤΠΕ, δημιουργεί προβλήματα ειδικά στους νέους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ.

Οι απόφοιτοι των ελληνικών τμημάτων ΤΠΕ είναι κατά κανόνα υψηλού επιπέδου και έχουν ως βασικές επιλογές να εργαστούν τόσο στο Δημόσιο, στον Ιδιωτικό τομέα ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.

Στο ευρύτερο Δημόσιο προσλαμβάνονται με βάση το ν. 3051/2002 και το ΠΔ 50/2001 και τις τροποποιήσεις τους. Θέσεις ΤΠΕ στο Δημόσιο προκηρύσσονται αρκετά συχνά, όμως ένα «παραθυράκι» στο νόμο δίνει συχνά τη δυνατότητα σε φορείς να αγνοήσουν τους απόφοιτους τμημάτων ΤΠΕ προτιμώντας αποφοίτους άλλων τμημάτων με «ειδική» εμπειρία. Οι θέσεις ευθύνης σε ΤΠΕ καταλαμβάνονται πολλές φορές από στελέχη χωρίς σχετικό βασικό πτυχίο. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μια εναλλακτική διέξοδο.

Στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι τμημάτων ΤΠΕ, προσλαμβάνονταν εύκολα σε σχέση με άλλες ειδικότητες,. Όμως, λόγω της κρίσης των εταιρειών Τηλεπικοινωνιών και της αγοράς ΤΠΕ γενικότερα, η ζήτηση έχει μειωθεί. Οι θέσεις και οι απολαβές νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας δεν χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές και ανάλογες των προσόντων τους, γεγονός που επιδεινώνεται λόγω της έλλειψης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τμημάτων ΤΠΕ. Οι Μηχανικοί ΤΠΕ κατά περίπτωση καλύπτονται από τη Συλλογική σύμβαση εργασίας μηχανικών στη βιομηχανία.

Η αγορά ΤΠΕ είναι από τις πλέον ανοικτές στην επιχειρηματική πρωτοβουλία και το ελεύθερο επάγγελμα, όμως δεν παρέχει κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα στον πτυχιούχο τμήματος ΤΠΕ απέναντι σε όποιον άλλο δραστηριοποιείται στον τομέα.

Η ύπαρξη πλαισίου στο ελεύθερο επάγγελμα, δίνοντας προβάδισμα τους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ είναι βασική διεκδίκηση μας. Είναι η αφετηρία για ορθή αξιοποίηση των πόρων στις ΤΠΕ.

Το e-TEE σε συνεργασία με το ΤΕΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων, προωθεί την καθιέρωση μητρώων μελετών και έργων ΤΠΕ στο πλαίσιο του ν.3316/2005 και 3134/2006 με κύριο κριτήριο εισαγωγής το βασικό πτυχίο τμήματος ΤΠΕ. Η δημιουργία του θα εξασφαλίσει καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες στους αποφοίτους τμημάτων ΤΠΕ, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και αξιοπιστία των έργων ΤΠΕ στη χώρα μας.

Θεσμικό πλαίσιο για μελέτες και έργα ΤΠΕ σημαίνουν ευκαιρίες για ελεύθερο επάγγελμα και ανάδειξη του ρόλου των επιστημόνων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τομέα. Αξιοποίηση των στελεχών ΤΠΕ στο ευρύτερο δημόσιο και στην εκπαίδευση. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες διεκδίκησης μας στα επαγγελματικά θέματα, στηρίξτε μας για να πετύχουμε περισσότερα!

Sunday, July 11, 2010

Ανακοίνωση Μηχανικών Η/Υ @ .. για αυτά που μας ανήκουν

Ανακοίνωση - αναδημοσίευση  (Δελτίο 23) Μηχανικών Η/Υ @ .. για αυτά που μας ανήκουν Η ενιαία έκφραση του κλάδου της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αντιμετωπίζει ανάμεσα σε άλλα και την αδιαλλαξία ορισμένων ομάδων που θεωρούν ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή. Στην πραγματικότητα υποθέτουν ότι η συμμετοχή σε έναν τέτοιο φορέα (e-TEE, επιμελητήριο, πείτε το όπως θέλετε), σημαίνει αυτομάτως και ενιαία πρόσβαση σε επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό φυσικά είναι αφελές, δεν έχει συμβεί σε κανένα επιστημονικό φορέα στη χώρα μας και ανατρέπει την ίδια τη λογική του επιμελητηρίου ως φορέα ευρύτερου ενός συλλόγου.

Ας πάρουμε το παράδειγμα του ΤΕΕ. Περιλαμβάνει 9 βασικές επιστημονικές ειδικότητες και εκατοντάδες υποδιαιρέσεις τους, με εντελώς διαφορετικά δικαιώματα. Το ίδιο συμβαίνει στον Ιατρικό Σύλλογο, με τις διάφορες ειδικότητες γιατρών, στο Οικονομικό Επιμελητήριο και αλλού. Το συμπέρασμα είναι ένα: Η ένταξη σε έναν επιστημονικό φορέα επιπέδου επιμελητηρίου δε σημαίνει και την εξομοιώση όλων των μελών του, ανεξάρτητα από το πτυχίο τους ή/και την πιστοποιημένη εμπειρία τους.

Ο καυγάς λοιπόν, είναι σε ένα μεγάλο βαθμό χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. Βασικό σημείο που συμφωνούν οι περισσότεροι είναι ότι το βασικό πτυχίο στην Πληροφορική ή/και τις Επικοινωνίες είναι η αφετηρία. Οι ενστάσεις ότι π.χ. οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ σε μια πενταετία δεν μπορούν να γίνονται και Ηλεκτρολόγοι και Μηχανικοί Επικοινωνιών και Μηχανικοί Πληροφορικής ή ότι οι απόφοιτοι τμημάτων Διοίκησης και Πληροφορικής δεν έχουν γνώση σε θέματα Hardware και Τηλεπικοινωνιών είναι υπαρκτές, δεν είναι οι μόνες και δε λύνονται πετροβολώντας κάθε προσπάθεια να βρεθούν όλοι σε ένα κοινό χώρο ώστε να βρουν λύσεις μέσα από τον δικό τους κοινό φορέα.

Το e-TEE αποτελεί μια πρώτη τέτοια προσπάθεια, η συνεργασία της ΕΜηΠΕΕ και της ΕΠΥ και η «τριβή» με τους παραδοσιακούς μηχανικούς του ΤΕΕ, αποτελεί μια πολύτιμη εμπειρία. Η συμμετοχή σε αυτό και των αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι χρήσιμη, προκειμένου από κοινού να βρεθούν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των επιστημόνων ΤΠΕ, στον πληθωρισμό αποφοίτων, στο επίπεδο εκπαίδευσης, στις μετονομασίες των τμημάτων, στην απαξιώση προς όφελος των «εμπειρικών» των ΤΠΕ στο δημόσιο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην έλλειψη πλαισίου για τις μελέτες και τα έργα ΤΠΕ.

Η προσπάθεια του e-TEE συνεχίζεται, με τα εμπόδια του παραδοσιακού μηχανισμού του ΤΕΕ. Η συμμετοχή μελών από όλες τις συνιστώσες των ΤΠΕ στη δράση του, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αποδεκτές λύσεις από όλους, αφήνοντας πίσω τους αδιάλλακτους και τους οπαδούς των αποκλεισμών. Βασικό πτυχίο και επαγγελματικές εξετάσεις, είναι η αφετηρία για την πρόσβαση σε δικαιώματα. Δικαιώματα που όλοι μαζί με κοινή προσπάθεια πρέπει πρώτα να κατακτήσουμε.

SEEDA-CECNSM 2019